Khi một người bỏ bạn ra đi rồi lại quay trở về, điều bạn nghĩ tới không còn là việc lo sợ người ấy lại bỏ đi mà sẽ là một ngày nào đó có lẽ bạn sẽ bỏ đi..
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !