Không có nước mắt, không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng….

— [st]
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !