Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.
Pokie (via virgo-man)
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !