1 câu nói “tùy thôi”
- Đủ làm ta thức trắng 1 đêm để suy nghĩ.
1 câu nói “Muốn làm gì thì làm”
- Đủ làm tổn thương 1 ai đó.
1 câu nói “Đến đâu thì đến”
- Đủ làm ta trở nên sống lặng hơn.
1 câu nói “Ừh! Vậy thôi”
- Đủ để nước mắt bật trào dù đã cố kìm nén…
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !