Nếu tình yêu không đủ lớn,
nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ qua

Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !