"Cắn trúng lưỡi mới biết ăn gì cũng không thể quá gấp gáp. Có yêu sai người mới biết không phải cứ chấp nhất là có thể đến với nhau. Tất cả những việc ta trải qua đều là tất nhiên, không vấp ngã vĩnh viễn làm sao có thể biết được con đường nào bằng phẳng nhất."

Cre: 唯美式情感语录
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !