Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
- T.C.S
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !