Có những người dùng thái độ lạnh lùng xa cách để ngăn người khác đến gần. Cũng có những người dùng thái độ khách khí nhã nhặn để cự tuyệt sự tiếp cận. Không phải cứ không cười là khó gần, đôi khi những người hay cười nhất lại là những người khó đoán nhất.
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !