"Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên. Tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nửa đời…"

Viết bên bờ Loiret | Trịnh Công Sơn
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !