Tôi đói bụng, bạn đem cái bánh giấu đi rồi nói:
Bạn cũng đói, đây chính là xã hội.
Sưu tầm

Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !