"Yêu 1 người, đôi khi rất cần sự cố chấp, kể cả nỗi đau sau đó, cũng là do mình tự nguyện gánh lấy."
-Hamlet Trương-
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !