Nếu bạn yêu ai đó…và đã làm mọi cách mà người đó vẫn không cảm nhận được thì…hãy dẹp đi.
Bạn không thể yêu một đứa ngu như vậy được.
Like để cập nhật nhiều truyện cười mới !